Ruhun Seyir Defteri
BAŞKA NE VAR ?

BAŞKA NE VAR ?

panorama-1Çocuklar için regresyon çalışması, yetişkinler için uygulananlardan biraz daha farklı. 0-2 yaş grubunda yalnızca enerji temizliği yapabiliriz, 3-6 yaş arasında oyunlar ve çizimlerle çalışabiliriz. Enerji temizliğinin yanısıra, çocuğun enerji alanıyla temas kurup, anne karnında veya doğum anında deneyimlediği travmatik anıların algılanmasında değişim & dönüşüm yaratılabiliyor. 7-12 yaş arasında ise hem bu uygulamaları hem de çocuğun gösterdiği tepkilere, algılama ve yorumlama tarzına göre olağan regresyon çalışması yapabiliyoruz. Doğum sonrası yaşanan sürekli huzursuzluk ve ağlama nöbetleri, kasılıp kalınan anlar, dikkat eksikliği, yeme ve uyku sorunları, fobiler, gece alt ıslatması, ani atak gösteren sıra dışı fiziksel tepkimeler, suistimal ve istismar kaynaklı problemler, yalan söyleme alışkanlığı, anne veya babaya kızgınlık ve bunun dışa vurumu, anne-baba ayrılığından kaynaklanan sorunlar, aileye kardeş gelmesi veya okula gitmeyle ilgili sorunlar, kaygılar, tikler vb. hakkında destekleyici olabiliyor. Bazı durumlarda çocuklara dair görünen sıkıntı veya rahatsızlıklar,  sadece ebeveynlerle görüşerek de çözümlenebiliyor.

Vekaleten regresyon çalışması; terapiye bizzat katılamayacak olan kişiler için (uzakta, yürüyemeyecek kadar hasta veya yaşlı, doğrudan iletişim kurulamayacak her hangi bir engeli bulunan vb.) yapılır. Mevcut problem regresyon çalışmasına uygunsa, odaklanılacak kişinin en yakını üzerinden yapılır. Burada önemli olan, çalışmaya fiziken katılan kişinin sorunun çözümünde sadece aracı-elçi olduğunu kabul etmesidir. Bu çalışma sırasında seansa fiziken katılan kişilerin kendi sorunlarına karşı farklı bir anlayış geliştirdikleri veya kendilerinin de regresyon çalışmasından yararlanmaya karar verebildikleri görülmektedir.

butterflyEnerji temizliğinin regresyon çalışmasında ayrı ve önemli bir yeri vardır. Kişinin enerji alanında veya her hangi bir mekanda bulunan davetsiz enerjiler, enerjimizi tüketir ve/veya algımızı ve davranışlarımızı değiştirebilir, bozabilir. “O hiç böyle davranmazdı”, “ Sanki biri beni izliyormuş gibi”, “Bana ne oluyor anlamıyorum”, “Birden bire her şey değişti” gibi cümleler, yaşadığınız yerin ve kendi enerji alanınızın davetsiz enerjiler tarafından işgal edildiğini anlatıyor olabilir. Bu durumda kişinin o dönemde hayatında neler olduğu, ne yaşadığına odaklanarak önce bu yabancı enerjiler temizlenir, daha sonra regresyon çalışması yapılır. Ülkemizde özellikle nazar ve büyü adıyla sıkça rastlanan negatif etkili enerjiler de bu çalışma sırasında anlaşılıp serbest bırakılabilir. Ani duygu durum değişiklikleri yaşayanlar, zorlu duygusal süreçlerden geçenler, zor hamilelik veya zor doğum deneyimleyenler, aniden suskunlaşanlar, bazı mekanlara girmekte veya kalmakta olağan dışı sıkıntı yaşayanlar için enerji temizliği ihtiyacı dikkate alınmalıdır.

fadimeUzaktan enerji çalışması ise hem enerji temizliği hem de şifa çalışması için yapılmaktadır. Bu çalışmanın temeli niyetin gücüne dayanır ve ister dünyanın öbür ucunda ister çok yakında olsun, ihtiyacı olan kişinin alanı bu temizliğe ve şifaya açıksa, evrensel akışa uyumlanıp destek sağlanabilir.

Bağımlılık problemlerinde (özellikle kişi, yemek, seks ve internet/oyun) regresyon çalışması destekleyici olabiliyor. Bağımlılık kaynaklı davranış alışkanlıkları da devrede olduğu için, daha sık ve fazla sayıda regresyon çalışmasına ihtiyaç duyulabilir. Madde kullanım alışkanlıklarında, tıbbi takibinin yanı sıra destekleyici görüşmeler yapılabilir.

Sistem diyalogları çalışması, 6-8 kişilik gruplar halinde ve üzerinde çalışılacak konuya dair birlikte ortaya çıkarılan alanda yapılıyor. Konuya dair oluşan dinamikleri, dışarıdan gözleyerek anlayabilmeniz ve çözümleyebilmeniz mümkün oluyor. Özellikle maddi sıkıntılar yaşayanlarımız, aile içi olağan dışı sayılabilecek tutum ve davranışlara maruz kalanlarımız, aileye dışarıdan gelen baskı-tehdit vb. çağrıştıran döngüleri yaşayanlarımız, regresyon çalışması için gerekli içsel dinginlik ve derinliğe ulaşmakta zorluk çekenlerimiz için yararlı olabilecek bir yöntemdir. Temelinde psikodrama tekniği yatar.

Sadece merak edenlerimiz için de regresyon çalışması yapılabilir. Merak güzeldir 🙂 Kendimizi keşfetme isteğinin önünde kim durabilir ki? Şimdiki yaşamında tekrarlayan durumların bağlantılarını, geçmiş yaşam anılarıyla ilgili daha fazla bilgiyi arayanlarımız için de regresyon çalışması yapılabilir.

Bu sitedeki yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Hiç bir şekilde tıbbi teşhis ve/veya tedavi yerine geçmez.

 

Bir yanıt yazın